Dış Cephe Cam Temizliği

YÜKSEK YAPILARDA DIŞ CEPHE CAM TEMİZLİĞİ

Gelişen teknoloji ve firmaların farklılaşma isteği; yüksek yapılara olan talebi ve bu talebin karşılanması için farklı mühendislik uygulamalarının kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Öyle ki “en yüksek” ünvanı firmalar için prestij ve saygınlık ile beraber anılır olmuştur. Bu nedenle yüksek yapıların sayısı her geçen gün artmakta ve neredeyse her geçen gün yeni bir gökdelen projesi başlamaktadır.

Bu binaların çoğu akıllı sistemler ile donatılmış olsa da, gökdelenlerin dış cephelerine erişim “mühendislik hataları ve erişim sıkıntıları” ile doludur. Dış cephelere erişim konusunda tecrübesiz mühendislerin çözüm önerisi ise adeta bir ezber halini almış “SEPET SİSTEMLERİ”dir.

Gökdelenlerde SEPET SİSTEMLERİ nin Getirdiği Riskler

 •          Sepet sistemleri; binanın yapılması ile anahtar teslim verilen kalemlerden bir tanesidir. Sistemlerin bakımının çoğu zaman yapılmaması ya da önemsenmemesi iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.
 •      Sepette çalışan personel çoğu zaman, binanın iç temizliğinde görevli, “Yüksekte Çalışma” konusunda tecrübesiz temizlik elemanlarından seçilmektedir.
 •           Özellikle Ankara’da sepette çalışan cam silen işçilerin birçoğu “Yüksekte Çalışma Eğitimi” almamıştır.
 •           Sepetlerin birçoğunun yedek fren sistemi yoktur.
 •           Bina yönetimlerinin çoğunun “Yüksekte Çalışma Acil Eylem Planı yoktur”
 •          Sarkaç tipli sepetlerin 15 mt. / sn rüzgarın üzerinde çalışması uygun değildir. İşin durmaması halinde sepetin binaya çarpma ve devrilme riski barizdir.
 •          Sepet sistemlerinin çoğunun “Binanın dış görünümünü bozacağı gerekçesiyle” kılavuz halatlarının iki ucu da sabitlenmemiştir. Sabit kılavuz halatların olmayışı hafif bir rüzgarda sepetin uçmasına sebep olabilecek ve kazayı beraberinde getirecektir.
 •      Kılavuz halatlarla sabitlenmiş sepetlerin birçoğu ise belli aralıklarla binaya ankre edilmediğinden dolayı, halatların esnemesi nedeniyle yine uçma, binaya çarpma ve devrilme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Ne yazık ki Ankara’daki yüksek binaların %70’inden fazlası, yukarıda sayılan nedenler ile “Sepet Sistemleri ile Emniyetli ve Güvenli Yüksekte Çalışma” yapılmasına uygun değildir.

Atlas Yüksekte Çalışma olarak işverenlere ve bina yönetimlerine önerimiz; Sepet Sistemlerinin %100 güvenli olmadığını bilmeniz, sorgulayıcı ve standartlara önem veren bir yaklaşımla iş yaptırmanızdır.

Peki İple Erişim Uygulamaları Güvenli mi?

–          İple Erişim uygulamaları; dünyanın gelişmiş ülkelerinde yıllardan beri kullanılan “En Emniyetli Yüksekte Çalışma” yöntemidir.

–          Sepet sistemleri ile kıyaslandığında

 • Konusunda uluslararası eğitim standartlarına ve malzemelere sahip
 • Tüm dünyada kabul gören “İple Erişim Sertifikasyon Sistemleri ( SPRAT – IRATA ) ile yönetilen
 • Güncelleme eğitimleri ile teknisyenlerinin bilgi seviyelerini, taze ve birbirine yakın tutan
 • Sahaya ulaşım, erişim ve sahadan ayrılış süresi ile en hızlı çalışma yöntemlerinden biri olan
 • Yüksek yapıların dış görüntüsünü bozacak sabit erişim noktaları kullanmadıkları için “Temiz İş” çıkaran
 • İş kazası yüzdeleri ile kıyaslandığında “Yüksekte Çalışma” alanında dünyanın en az riskli çalışma yöntemidir.

ATLAS YÜKSEKTE ÇALIŞMA ve İPLE ERİŞİM ile

Vinç yok – iskele yok – sepet yok

 •           Uluslararası eğitim standartlarında sertifikalandırılmış ( SPRAT – İRATA )
 •           İlkyardımcı sertifikalı
 •           Yüksekte Çalışabilir İbareli İşe Giriş Sağlık Raporlu
 •           Teknisyenlerin Sigorta primi riskli işler sınıfında yatırılan
 •           İş öncesi “Risk Değerlendirmesi” yapan ve işverene sunan kurumsal bir firmadır.

YÜKSEKLERDEKİ GÜVENLİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ,   ATLAS…